Kezdőlap › Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban „ÁFF”) célja, hogy részletesen szabályozza a berner9.com domainen keresztül elérhető honlap (a továbbiakban: „Honlap”) használatának feltételeit, a Honlapot használó felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit.

1.2 A Honlap a magyarországi berni pásztorkutya állomány leghosszabb élettartamú egyedeinek és vérvonalainak bemutatására jött létre, hogy támogassa a fajta egészségének megőrzését, segítse a fajta rajongóit későbbi kutyáik kiválasztásában, illetve a tenyésztőket és tulajdonosokat az általuk tenyésztett berni pásztorkutyák bemutatásában.

1.3 A Honlap üzemeltetője: Ziegler Annamária és Ziegler Gábor (lakcím: 2112 Veresegyház, Páskom utca 67/A., elérhetősége: info@berner9.com, a továbbiakban: „Üzemeltető”). Az Üzemeltető a Honlapot nem üzletszerű tevékenység keretében, hanem otthoni, személyes tevékenysége keretében üzemelteti.

1.4 A Honlap üzemeltetése kapcsán az Üzemeltető számára a tárhelyet a Web-Server Kft. szolgáltatja (székhelye: 4025 Debrecen, Pásti u. 2., elérhetősége: +36 52 541346, e-mail:  info@web-server.hu)

1.5 A Felhasználó a Honlapra történő regisztráció során a jelen ÁFF rendelkezéseit elfogadja.

 

2. A Honlap használatára vonatkozó rendelkezések

2.1 A Felhasználó a Honlapon saját felelősségére regisztrál, és azt saját felelősségére használja. Kizárólag a Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Honlap elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

2.2 A Honlapra történő regisztrációt követően a Felhasználó létrehozza berni pásztorkutyája adatlapját, amely során feltöltheti berni pásztorkutyája adatait, és legfeljebb 6 db egyenként legfeljebb 2 MB méretű fényképet.

2.3 A Felhasználó csak olyan berni pásztorkutya részére hozhat létre adatlapot ill. csak olyan berni pásztorkutya adatait töltheti fel vagy módosíthatja, amelynek a Felhasználó a tulajdonosa vagy tenyésztője. A tenyésztő elfogadja, hogy a tulajdonos adatait csak a tulajdonos előzetes hozzájárulásával töltheti fel a Honlapra. Ezen hozzájárulás beszerzéséért a tenyésztő a felelős.

2.4 Egy berni pásztorkutya részére csak egy adatlap hozható létre a Honlapon.

2.5 A Felhasználó felelős az általa feltöltött információk, adatok valóságáért, a feltöltött fényképek jogtisztaságért.

2.6 Felhasználó vállalja, hogy a Honlapra feltöltött adatokat negyedévente frissíti, az Üzemeltető megkeresése alapján.

Felhasználó vállalja, hogy amennyiben az általa feltöltött adatokkal rendelkező berni pásztorkutya elpusztul, úgy azt az adatbázis és az általa feltöltött adatok hitelességének megőrzése érdekében 8 napon belül – az info@berner9.com e-mail címre küldött üzenettel – jelzi az Üzemeltető részére. Ezt követő 15 napon belül – a jelzésben foglaltaknak megfelelően – az In Memoriam szekcióban lesznek elérhetők az érintett kutya adatai.

2.7 A Felhasználó a jelen ÁFF elfogadásával hozzájárul, hogy az általa a Honlapra feltöltött anyagokat az Üzemeltető közösségi oldalakon felhasználja.

2.8 Az Üzemeltető jogosult bármikor ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a Honlapra feltöltött adatok, információk a valóságnak megfelelnek, illetve bármikor – a Felhasználó részére küldött e-mail üzenettel – kérheti, hogy a Felhasználó az általa a Honlapra feltöltött adatok valóságtartalmát igazolja.

Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető törölheti a Honlapról azon adatokat, információkat, fotókat, amelyek esetében olyan információ kerül a birtokába, hogy azok nem felelnek meg a valóságnak, vagy bármely szempontból jogsértők, ill. megtilthatja ilyen tartalmak elhelyezését a Honlapon. Az Üzemeltető az ilyen döntését nem köteles megindokolni.

Bármely Felhasználó kérésére az Üzemeltető törli a Honlapra feltöltött adatait.

2.9 A Felhasználó a Honlapra nem tölthet fel hirdetéseket! Hirdetésnek minősül minden olyan szöveges vizuális/auditív interaktív vagy nem interaktív tartalom, amely az információ befogadóját termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (a továbbiakban: áru) fogyasztására, vagy más módon történő igénybevételére ösztönzi, direkt vagy indirekt módon; avagy egy adott cég, cégcsoport, vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését célozza, továbbá cég/cégcsoport, vállalkozás, áru, árujelző imázsát, a róla alkotott képet kívánja kedvező irányban befolyásolni, illetve népszerűsíteni.

 

3. Személyes adatok kezelése

3.1 Az Üzemeltető a Honlapot otthoni, személyes tevékenysége keretében, azaz nem üzletszerű tevékenységként üzemelteti. A Honlap üzemeltetése során kezelt személyes adatok kezelése ezért – az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („GDPR”) 2. cikke alapján – nem tartozik a GDPR hatálya alá, továbbá nem alkalmazandók rá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”) rendelkezései sem – az Infotv. 2. § (6) bekezdése alapján – ugyanezen okból kifolyólag.

3.2 A Honlap üzemeltetéséhez kapcsolódóan az Üzemeltető kezeli a Felhasználó egyes személyes adatait, így nevét, e-mail címét, IP címét, valamint a Felhasználó által feltöltött egyéb adatokat és képeket.

3.3 A Felhasználó bármikor, szabadon megváltoztathatja a regisztráció során megadott bármelyik adatát.

3.4 Az Üzemeltető a Honlap Felhasználó által történő használata során a böngésző bezárásakor sem törlődő cookie fájlokkal azonosít. A Honlap üzemeltetése során használt cookie-k ismertetését a cookie tájékoztató tartalmazza.

3.5 A Felhasználó a személyes adatai kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérhet az info@berner9.com címre küldött e-mail útján. Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést az Üzemeltető csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Üzemeltető a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

 

4. Egyebek

4.1 Az Üzemeltető fenntartja a jogát, hogy a jelen ÁFF bármely rendelkezését módosítsa. Az ÁFF esetleges módosításáról a módosítást követő első belépéskor a Felhasználó értesítést kap

 

Budapest, 2019. május 9.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk neked! Részletes leírás